top of page

לידור חתוקה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

לידור חתוקה

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

סוזי בן יהושוע

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יאיר גרנק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אסתר לב-אל

ב צלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

סיגל הקון

עלי והצליחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מרים טל

בהצלחה לידורי

הקדשה:

זהבה בת כוכבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוחנן רז חתוקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

לידור חתוקה

שם שגריר:

bottom of page