top of page

שלי חן

חיפוש שגריר/ה:

שלי חן

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

3,000

סכום תרומה (₪) 

חברת מלם טים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

ליאור פדידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אביגיל גודינגר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אור עזרא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אודליה כלפון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

בר מיבך

הקדשה:

טל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שלי חן

שם שגריר:

bottom of page