top of page

יהודית גמליאל

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

יהודית גמליאל

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

עמיקם גבורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

ציפי אדרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענבל מיוחס

הקדשה:

שמואל יוסף שי אבנרי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מזי מונק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילן סברסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

פסח גמליאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מלכה שחוח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סימה יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהודית גמליאל

שם שגריר:

bottom of page