top of page

יהל מרקוביץ

חיפוש שגריר/ה:

יהל מרקוביץ

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

ששי וטורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלי ורוני מטלס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עומר עגיב

בהצלחההה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

10

סכום תרומה (₪) 

הלל לייבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דביר מרקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

יטבת ורובי מרקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדינה מרקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

90

סכום תרומה (₪) 

מרב שרווינטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

15

סכום תרומה (₪) 

נטע שמעון

ליהל המקסימה (יעל)

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

גיטה אשל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יובל מרקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יהל מרקוביץ

שם שגריר:

bottom of page