top of page

דאלי טלמור

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דאלי טלמור

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

וייצמן רונית

הקדשה:

חנניה בן לאה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

144

סכום תרומה (₪) 

אביבה איכלבום

לכל אהובי ליבי

הקדשה:

קובי בן אביבה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אורלי גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרה דניאל

הקדשה:

חנה בת עייש וישראל בר שרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ברונה מתיאס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב וולינץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אביטל בנדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נילי קזס

שאלתי עושה עבודת קודש.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דאלי טלמור

שם שגריר:

bottom of page