top of page

חוה הופמן

חיפוש שגריר/ה:

חוה הופמן

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

סוזן ופיליפ ווקוסבוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילוי נשמת סבתינו שיום פטירתה השבוע ידעה לחבוק 10 ילדים ברעב ובקושי בזמן המלחמה הגדולה

הקדשה:

Nonna Alegra Callo

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טלי מי-טל

שתמיד נמשיך לחבק ❤❤❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

מיכאל קירשנבאום

הקדשה:

בני יהושוע

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיכל שטל הופמן

שתמיד נמשיך לחבק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דנה מרום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

לימור רוטלמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בתיה וינר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

Moran Goldfarb

הקדשה:

משה גולדפרב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

750

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רעותה טל

תודה על החיבוק ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסנת גניסלב

חוה הופמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דיאנה הינריך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שתמיד נמשיך לחבק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נרקיס דובינסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

ירדן בהרב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוה הופמן

שם שגריר:

bottom of page