top of page

יפעת סוסנובסקי

חיפוש שגריר/ה:

יפעת סוסנובסקי

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

2500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

54

סכום תרומה (₪) 

צפריר בן נבט

הקדשה:

רות בן נבט בת מלכה
משה גושן בן מלכה
רגינה סלמן
מרדכי סלמן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גל אברמוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

שרי בן שטרית מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

Michal Schwimmer

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פנחס בן מסודי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

ורדה מזרחי

הקדשה:

לעילוי נשמת גאולה נחום

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

גילת צדאקתי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יפה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

עזרא יצקן

בעזה לרפואת כל החולים והבריאים שיתמידו בבריאותם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פורת יעקב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אביגיל סמחוב

הקדשה:

אברהם בן ורדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צילה ומאיר אבוטבול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יוני והדס פרקש

זכינו לאהוב

הקדשה:

שלומי מרילי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ניסן רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יפעת סוסנובסקי

שם שגריר:

bottom of page