top of page

קרן שושן

חיפוש שגריר/ה:

קרן שושן

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

4,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן שושן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן שושן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איתי שושן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן שושן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שוש ורשבסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן שושן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גל דיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן שושן

שם שגריר:

bottom of page