top of page

מעין מור

חיפוש שגריר/ה:

מעין מור

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

ניצה כחלון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעין מור

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורית מלצר

באהבה והערכה לצוות ולחברים בעמיחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מעין מור

שם שגריר:

bottom of page