top of page

נופר זרקה

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נופר זרקה

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

250

סכום תרומה (₪) 

משה נוז׳יק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דוד וקנין

רפואה שלמה לקרובים לנו.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מאיה זרקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רגב זרקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אילן נבון

הקדשה:

פנחס אליהו נבון זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סתו אראגאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בל שמש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אביהו דויטש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עמי אוחיון

הקדשה:

אסתרייה ושמעון אוחיון ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נילי פרידמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

לילית ויורם אלפרט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אלי זרקה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

דני ונגר

הקדשה:

שוחט אורי מרדכי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נופר טמיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נופר זרקה

שם שגריר:

bottom of page