top of page

אלון בן-יוסף

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אלון בן-יוסף

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

איתי יוגב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

תמר שלח עמר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דוד בן שמעון

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלון בן-יוסף

שם שגריר:

bottom of page