top of page

דינה קלרמן

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דינה קלרמן

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

15000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

15000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

125

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה קלרמן

שם שגריר:

125

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה קלרמן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה קלרמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה קלרמן

שם שגריר:

10,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דינה קלרמן

שם שגריר:

bottom of page