top of page

דנה רוזן

חיפוש שגריר/ה:

דנה רוזן

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

7000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

7000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

360

סכום תרומה (₪) 

טל אזרואל

באהבה

הקדשה:

חביבה יצחק ודוד אזרואל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

סיגל ברטל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נינה שכנר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוסי גוטליב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרון שכטמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכל מכלוף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

רותי פלג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מריה זבורובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בחיבוק....

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

יעל כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

Run Ourlives

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל סלומון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

99

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מאיה בואנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נתן הולנדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

220

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פט אליס מימון

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רלי אשכנזי

לנשים המדהימות שעושות מעשה מופלא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לימור תם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דנה רוזן

שם שגריר:

bottom of page