top of page

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

חיפוש שגריר/ה:

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

חיבוק לחיים - אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - כל כך הרבה טוב נעשה כאן למענם - מדהים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי לוי צולקמן

ברכת אור ואהבה לעושים במלאכה הקדושה

הקדשה:

סבתא גיזי, סבתא אלה, אביבה אורשלום, סבתא מתילדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פסח שינדל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לכל המתמודדים בכל אתגר או מחלה בריאות שלמה.

הקדשה:

יהודית חיסדאי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לבריאות ולשמחת החיים של החולים

הקדשה:

הוריי - דוד בן חנה שר שלום זל ורחל בת מזל עוליאל זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

חיבוק, מגע, חיוך, רוך, עיניים מחייכות תרופה חשובה בימים אלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שרה שירן

למיכאל תודה על הקורס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דוביק פרידליך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דר. מיכאל קונסטנטינובסקי וקבוצת ארומה טאו

שם שגריר:

bottom of page