top of page

שילת קריספין

חיפוש שגריר/ה:

שילת קריספין

שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

שובל בנאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עדי חבושה

ישר כוח משפחת ללום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

520

סכום תרומה (₪) 

Snir Lalum

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אלה ללום

הקדשה:

הלה יוספי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שתהיו בריאים ומאושרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יאיר ללום

הקדשה:

אלה יוספי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אתי ללום

הקדשה:

הלה תגדוולט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

משפחת בנאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תהילה ללום נאבל

למנשה החניך הכי חמוד בבית יחד

הקדשה:

הלה יוספי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ראובן ליאני

בריאות ואושר 💙

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יואל ללום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

עליזה ללום

לזיווג הגון מעיין בל בת עליזה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שילת קריספיו

הקדשה:

הלה תגדוולט

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שילת קריספין

שם שגריר:

bottom of page