top of page

כוכי סיטבון

חיפוש שגריר/ה:

כוכי סיטבון

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

יוסי מושון

לזכרה של אמא ואבא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עליזה אוטמזגין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה הופמייסטר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיכל טובי

כוכי סיטבון כל הכבוד אני מאחוריך🙌🏻🌹

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אורי גרבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סמדר כהן

באהבה לכל התינוקות 💗

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

כרמל פלורנץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

טומי ירקוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דניאל סיטבון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ענת כהן

הקדשה:

נעימה ונעים כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אבי אהרון

הקדשה:

בוניאל אמיר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדס רוזנבוים

ישר כוח כוכי על התגייסותך ונתינתך המדהימה❤

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

צביה משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שרה מתוקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

שרון לוין

בהצלחה! מטרה חשובה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אפרת סומך

לזכרה של אורנה אקרמן גבע

הקדשה:

אורנה אקרמן גבע

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יהודית דוהן ענבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

כלנית נבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורן ורלי טרייסטמן

כל הכבוד כוכי בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

כוכי סיטבון

שם שגריר:

bottom of page