top of page

פזית הופלינג

חיפוש שגריר/ה:

פזית הופלינג

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

לאה טאטור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יבגניה ופיטר פרוגר

פזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ניבה פדבה טרגן

באהבה פזיתי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבי מוסקוביץ

בריאות ורק בריאות לכולם אמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדריאנה מוסקוביץ

החלמה מהירה ורפואה שלמה לכולם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רחל בן עמי

חבר ביקש להעביר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

חמדה הופלינג

הקדשה:

משה הופלינג (סבא של אדיר משה)

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דורית טורלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

נעמה בן מלכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירן טסמה שמחי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

המון בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנית מוסקוביץ

מאחלת לכולם בריאות ורפואה שלמה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאור לבקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל בן עמי

אוהבת המון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

פזית הופלינג

שם שגריר:

bottom of page