top of page

אתי לוי טניס

חיפוש שגריר/ה:

אתי לוי טניס

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכאל רוזנמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי טניס

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אתי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמתם של הוריי לוי יצחק ופני

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי טניס

שם שגריר:

bottom of page