top of page

איציק גיא

חיפוש שגריר/ה:

איציק גיא

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

מיכל גיא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפי כדורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דורון ליבנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מני חלף

בהצלחה איציק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן אברהם

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפי יוסף

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ארטור לבדב

בהצלחה רבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלום בלס

חזקו ואמצו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

איל גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

1,640

סכום תרומה (₪) 

ליאת גיא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

כפיר גיא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מאיה לגזיאל

בהצלחה🤗

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

איתן גור

הקדשה:

אברהם חיים בן יצחק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית דהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אופיר שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן קרביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גבי אבגי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רונן קוטין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אביחיל בנין

הקדשה:

רפאל ישראל בן קוראל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אפי מור

בהצלחה רבה !

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

גדי בהלול

הקדשה:

מדלן בת זינה,ניסים בן רבקה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

Yakov Ben Luba

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

600

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

ברוך בר-נץ

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אברהם חיים בן יצחק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

ברכה והצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת אבי אברהם חיים ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה לכם

הקדשה:

אברהם חיים בן יצחק

לעילוי נשמת:

candle.jpg

איציק גיא

שם שגריר:

bottom of page