top of page

אלה שרון

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אלה שרון

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

יוכבד ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעה קרוצ׳י

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טלי ואיתמר אהרונסון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ענבל זליגמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורלי גרני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

משפחת ברנד משפחת ברנד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

טליה זורו

הקדשה:

מדלן בת בצרה, עזיז בן גוהר, אורי ישראל מיכאל בני מדלן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שקד קרן שאשא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אורלי אדרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אלה שרון

שם שגריר:

bottom of page