top of page

עדן וקסלר

חיפוש שגריר/ה:

עדן וקסלר

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אדם אשכר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

רובי קפלן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

טל גינת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מלי וישי וקסלר

לכל העוסקים בעזרה לזולת_ברכות והערכה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

טל שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלמה פכט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איל קורנבליט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי וקסלר

הקדשה:

עובדיה יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

צביקה רובינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל שחר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

ראובן לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדן וקסלר

שם שגריר:

bottom of page