top of page

סוניה חלבי

חיפוש שגריר/ה:

סוניה חלבי

נותנים תקווה

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והשגרירות על קמפיין מדהים וכמובן תודה רבה לכל התורמים המדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

סוניה חלבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

סוניה חלבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אהרן (אהרלה) גליל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת הגוף והנפש, ובהוקרה לסוניה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פרג שיבאני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סוניה חלבי

שם שגריר:

bottom of page