top of page

נעה הנדלר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

נעה הנדלר

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

מלי פנחס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

ליאת ויוני בלוק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אירית מזור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

פלורנס רוטשילד

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קובי גורייבסקי

לנזקקים ולנועה היקרה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

235

סכום תרומה (₪) 

אופיר קרת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מקס דהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הצופים שכבת ירדן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אודי גורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דקלה כץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לילך לוי סדוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דפנה ריינברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעה הנדלר

שם שגריר:

bottom of page