top of page

עדי ממן

חיפוש שגריר/ה:

עדי ממן

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

150

סכום תרומה (₪) 

יגאל ניאזוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אליאנה קלנג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איציק מטייב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לולה א

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עדי ממן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלי בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

פזית סילוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חן כמיסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי ממן

שם שגריר:

bottom of page