top of page

שני אילוז

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

שני אילוז

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

30

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

1,550

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נילי בן עזרא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מאיר בן מזל

הקדשה:

מאיר בן מזל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

יעל בן עמי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

258

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תמיר מורדוך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שני אילוז

שם שגריר:

bottom of page