top of page

אתי לוי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אתי לוי

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

Donation - לתרומה

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

Donation - לתרומה

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

מיכאל רוזנמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודה לוי

הקדשה:

יצחק ופני לוי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אתי לוי

הקדשה:

לעיחוי נשמת הוריי יצחק ופני לוי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רון חורהאוס

עבור אתי לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלירן ביטון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אתי לוי

שם שגריר:

bottom of page