top of page

שיראל שלום גליק

חיפוש שגריר/ה:

שיראל שלום גליק

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אורטל פדידה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדס סעדה נחום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

20

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מרדכי חיים ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

רון גליק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שיראל שלום גליק

שם שגריר:

bottom of page