top of page

עדי גולן

חיפוש שגריר/ה:

עדי גולן

לחיות בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות, לתורמים המדהימים, וכמובן לחברים ולחברות של עמותת עמיחי - יישר כוח

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דניאל דהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורטל דהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הדרה ומנחם גרינשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

יהודה וסמדי לנצקרון

בהצלחה עדי ועמותת עמיחי. אין כמוכם!!!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יעל הלוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

קטרין שרעבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ירדן אופיר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדי מור-בירן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סמדר אור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דביר ונעמה שטול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

סער גזית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רחלי זוסימן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עידו לנצקרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עדי גולן

שם שגריר:

bottom of page