top of page

אירנה סרוסי

חיפוש שגריר/ה:

אירנה סרוסי

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה🙏🌹

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אורי אוליאל

רק בריאות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמה טרופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסף דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

ניקיטה ליחצ׳וב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

1,310

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת עם ישראל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שמואל טרופר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ורד בוטבול

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אלון סרוסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

משה שמש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הילה זכריה

♥️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אירנה סרוסי

שם שגריר:

bottom of page