top of page

חני ברלינר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

חני ברלינר

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

10000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

10000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

גבריאל ואוסנת עמרם

להצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דניאל עוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

טליה חנה בת מלכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

יוכי בועז

הקדשה:

יצחק בן יצחק ושרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

שרה בת אפרים ואסתר ואשר בן חיים שלמה ושייטל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יעקב יצחק בן יעקב ויהודית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

קובי מושקוביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

אלירן ביתן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שלומי לב

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יונתן דוד בן צבי, סימה מינה בת יצחק מאיר,ריטה בת אריה ,שמואל בן יוסף

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

18

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

יישר כח שתזכו למצוות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מיכל פינקל

הקדשה:

אביבה בת אסתר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לוי בן יעקב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אלעד בר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חני ברלינר

שם שגריר:

bottom of page