Alessandro Viterbo

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

Alessandro Viterbo

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

20000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

20000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

שם תורמ/ת:

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

מיין לפי:

150

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

ליואל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

360

סכום תרומה (₪) :

טבי קורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

120

סכום תרומה (₪) :

אפי ולורי בריל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

200

סכום תרומה (₪) :

פיליפו מיכאל ונטורה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

200

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

50

סכום תרומה (₪) :

שיר ויטרבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

מכל הלב!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

150

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

200

סכום תרומה (₪) :

הלל ויטרבו

הקדשה:

הרב אקילה שמעון ושרה ויטרבו ופורטונה כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

קרלה ו ללו דלריציה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

68

סכום תרומה (₪) :

Maria Teresa Zambianchi

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

102

סכום תרומה (₪) :

Franca Bosco

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

1,700

סכום תרומה (₪) :

Mario Diporto Roma

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

720

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

108

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

300

סכום תרומה (₪) :

עליזה קן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

Giacomo Zippel

Avigail veMaya Odil

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

פאביו קהאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

500

סכום תרומה (₪) :

סרגיו גואטה

הקדשה:

לענ פדהצור בן אשר וזרה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

180

סכום תרומה (₪) :

ניצן ורינת שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

5,000

סכום תרומה (₪) :

Giuseppe Mallel

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

200

סכום תרומה (₪) :

אוגו מתאו בסו

הקדשה:

המורה אסתר ואזנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

750

סכום תרומה (₪) :

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

680

סכום תרומה (₪) :

Dan Sassun

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

510

סכום תרומה (₪) :

David e Giulia Sorani

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

510

סכום תרומה (₪) :

Roberta Szollosi

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

52

סכום תרומה (₪) :

מרדכי צנוע

לזיווג הגון לאריאל בן ניסים

הקדשה:

חנה ויטרבו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה:

88

סכום תרומה (₪) :

יעל בואסו

בהצלחה לאלכס ויטרבו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

Alessandro Viterbo

שם שגריר/ה: