top of page

ססיליה וולין יפרח

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ססיליה וולין יפרח

מחבקים את התינוקות הנטושים והבודדים

שם הקמפיין:

4000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים והמרגשים וכמובן לכל התורמים - פשוט עמותה וקמפיין גדול ומרגש

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

Berta y Carlos Volin

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יוסי רפאל בולנדי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

מירב טרי

הקדשה:

יהודית בת לאה ותמר בת יהודית

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לעילוי נשמת פריחה בת תמו ושלמה בן נוארה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דינה בת חנינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

קובי סגרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נילי דדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

Yonathan Yifrach

ססיליה יישר כוח על המיזם המדהים

הקדשה:

לעילוי נשמת פרחיה בת תמו ושלמה בן נוארה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

להצלחת בני בכורי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

52

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת דבורה. בת תמרה

הקדשה:

לעילוי נשמת תמרה בת דוד הנולדת ממלכה ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

אופיר ורובל ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יעקב אשכנזי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ססיליה וולין יפרח

שם שגריר:

bottom of page