top of page

בת שבע גואז

חיפוש שגריר/ה:

בת שבע גואז

רוני רוצה לעמוד לבד

שם הקמפיין:

2000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - ובזכותכם שגרירים יקרים ותורמים יקרים רוני הגשימה את החלום שלה!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

2000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

רוני ממן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת שבע גואז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בת שבע גואז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת שבע גואז

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה ובאהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת שבע גואז

שם שגריר:

3

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

בת שבע גואז

שם שגריר:

bottom of page