top of page

נגה זאבי

חיפוש שגריר/ה:

נגה זאבי

אל תשאירו אותם לבד

שם הקמפיין:

9000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לשגרירים האלופים ולעמותה המדהימה הזאת שעוזרת לכל כך הרבה אנשים ברחבי הארץ.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

9000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

400

סכום תרומה (₪) 

עופרה וייס

הקדשה:

אחותי - צדיקה ישראלי ז״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שתדעו ימים שמחים יותר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נועה וייס מור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עמית קלדרון סרור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

איחולי בריאות אמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

גליה מרום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

Dorit Rom

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אודי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

טובה דסקל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אורנה שמעוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

400

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דיאנה שוורץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שלי לוטקין לוריא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חגית אביטן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

אלמוג אביעוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

חנה וייצמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נעמי בן שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נגה זאבי

שם שגריר:

bottom of page