top of page

תמיר זבולון

חיפוש שגריר/ה:

תמיר זבולון

לאף אחד לא מגיע להיות רעב

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה לכל השגרירים והתורמים המרגשים שעשו גיוס תרומות מדהים למען העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מירב פינטו

לבריאות לי ולמשפחתי

הקדשה:

דניאל אדרי בן שלמה ואליס

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

תמיר זבולון

שם שגריר:

bottom of page