top of page

סיגלית פראינט

חיפוש שגריר/ה:

סיגלית פראינט

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

70

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שאלי שובל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אורלי גוטהלף

הקדשה:

שני בת מלכה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

54

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

730

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כרמלה מרביאנו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

גלי דרוקמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

לירז ביני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

30

סכום תרומה (₪) 

חיה פראינט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

שירה מנגד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דנה לנדאו

בתפילה שלא יהיו יותר תינוקות רעבים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לאה בת שרה ,גילה בת תמר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

דליה אסייג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מזי מרץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

36

סכום תרומה (₪) 

רותם אוניקובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אילנית דביר

❤️

הקדשה:

❤️

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מאיה זקן

הקדשה:

לאה בת שרה וגילה בת תמר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

40

סכום תרומה (₪) 

עדי פרנקלין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

יעל ויוסי פראינט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

סיגלית פראינט

שם שגריר:

bottom of page