top of page

שירי אלטמן

חיפוש שגריר/ה:

שירי אלטמן

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

4445

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

4445

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

כל הכבוד שירי. המשיכי להפיץ אור

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

משה-צבי וידר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תודה על עבודת הקודש המדהימה של כל העוסקים במלאכה! אין דבר חשוב יותר כמו לתת לכולם הזדמנות שווה להשתלבות מלאה. גם ובמיוחד לאלו בעלי מוגבלויות! 🤍

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליא לוין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת לוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

דן קובץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נטי בוריאן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

בת עמי לנדסמן

מאחלת בריאות ושמחה לחברי בית הגלגלים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מורן קופרווסר

שירי כולך לב!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורנה כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שירי אלטמן

שם שגריר:

bottom of page