top of page

עופר מיכאלי

חיפוש שגריר/ה:

עופר מיכאלי

שווים

שם הקמפיין:

24000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

24000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

עופר מיכאלי

דליה ורני נחמני - קיבוץ עמיר

הקדשה:

בהצלחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

ליבי אילן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

נפש קסומה כבר 50 שנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בעבור עבודת הקודש שאתם עושים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

1,001

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תמיד היית עם הלב הכי גדול. זוכרת היטב

הקדשה:

בהצלחה לחממה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורן דבוסקין

לעופר - תודה על הכל

הקדשה:

תמר וסוזי דבוסקין זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דבורה לילי כהן

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

סיגל גולדשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רועי מיכאלי

לעופר אחי, כמה שיותר יותר טוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

כנרת מלכה

הקדשה:

יודפת ויאיר הלוי זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ברברה דורון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ענת ואן דה זנדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

325

סכום תרומה (₪) 

עופר מיכאלי

ממיכאל בן זכרי, סיירת אגוז - ארהב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איילת זיתוני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

1,247

סכום תרומה (₪) 

זהרה דגן

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

היו ימים חבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

יויקה ושלומי קישינובסקי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

333

סכום תרומה (₪) 

אופיר שמש

בהערכה רבה לפועלכם ובתקווה לשיפור חיי החברים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

שני יערי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

בהצלחה מכל הלב💜

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

330

סכום תרומה (₪) 

עופר מיכאלי

מ. ארקין ניו-יורק לציון ימים יפים בסיירת אגוז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

עופר היקר, המשך במעשייך הטובים למען הזולת שלא שפר עליו גורלו.

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

לילך סויסה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עופר מיכאלי

בשם איתן אלון

הקדשה:

לזכר ימים נהדרים שעברו, ולימים טובים שיגיעו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

עופר מיכאלי

שם שגריר:

bottom of page