top of page

דניאל גבעולי Daniel Givoli

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

דניאל גבעולי Daniel Givoli

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים- תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יאיר קורן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

דור קדרי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

72

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

דניאל גבעולי Daniel Givoli

שם שגריר:

bottom of page