top of page

קרן פרישמן שהרבני

חיפוש שגריר/ה:

קרן פרישמן שהרבני

סל מזון עבורם הוא צורך קיומי

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים, לכל התורמים ולכל העוסקים במלאכה - קמפיין מוצלח מאוד שיעזור להמון אנשים נזקקים!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

מירה פרלשטיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

נתי פרישמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מלכה מוטלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רובי שהרבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דקלה עפרון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יהודית ונגוש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

ניר כרמלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

בלה שהרבני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

קרן פרישמן שהרבני

שם שגריר:

bottom of page