top of page

אילנית זלינגר

חיפוש שגריר/ה:

אילנית זלינגר

נותנים אופק לילדינו

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל התורמים, לכל השגרירים, ולכל האנשים המדהימים שעזרו ועוזרים לילדים. יישר כוח .

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

300

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

הדר מידן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מיטל סמדגה סיבר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נורית טיכו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

עדנה פרדו

אילנית אתם ענקים מהחיים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תמיד נהיה כאן בשבילכם! אתם לא לבד. חג אורים שמח

הקדשה:

חנה בת פרחה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

כנרת אופירי מצא

בהצלחה ענקית

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אילנית זלינגר

שם שגריר:

bottom of page