top of page

שרית רפיח

חיפוש שגריר/ה:

שרית רפיח

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

20

סכום תרומה (₪) 

מיטל דומאני

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית רפיח

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

דקלה פומרנץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

שרית רפיח

שם שגריר:

bottom of page