top of page

יעל מכבי

חיפוש שגריר/ה:

יעל מכבי

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות הנפלאים
והמרגשים וכמובן לכל התורמים על קמפיין מרגש ומדהים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

חן ודניאל ארז

הקדשה:

לאה גבאי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

מיה לביא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

הרצל גבאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

צביקה שפירא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

בני מכבי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

יעל מכבי

שם שגריר:

bottom of page