top of page

חברת רב גיל מחבקת את ילדי עמותת אהב"ה ארגון הנכים

חיפוש שגריר/ה:

חברת רב גיל מחבקת את ילדי עמותת אהב"ה ארגון הנכים

חיים בשוויון עם השוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל השגרירים והתורמים הנפלאים שעזרו לעמותה, יישר כוח.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חברת רב גיל מחבקת את ילדי עמותת אהב"ה ארגון הנכים

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

תרומה לשלום בית בעם ישראל

הקדשה:

אליהו בן משה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חברת רב גיל מחבקת את ילדי עמותת אהב"ה ארגון הנכים

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

שלום מבית ומחוץ

הקדשה:

רבקה בת שרה וגדליה בן חנה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חברת רב גיל מחבקת את ילדי עמותת אהב"ה ארגון הנכים

שם שגריר:

bottom of page