top of page

טליה צעירי

חיפוש שגריר/ה:

טליה צעירי

שווים

שם הקמפיין:

11000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל התורמים ולשגרירים, וכמובן לחברי העמותה ולמשפחות המדהימות על קמפיין מדהים עם מטרה נעלה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

11000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

100

סכום תרומה (₪) 

טליה צעירי

לרפואת גדעון בן שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת פנינה בת דוד ורחל שער

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

מזי שער

באהבה💖

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

3,000

סכום תרומה (₪) 

יורם חממי

לרפואת לאה חממי בת משה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אייל שלום מדר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

היא-לי כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

פזית יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

הדסה רדעי

מוקדש באהבה לנכד שלי נועם צעירי לשאר חבריו לקבוצת השווים ולצוות המטפל המסור ישר כח על פעלכם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נחמיה שער

הקדשה:

אביחי שער

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אפרת נירגד

הקדשה:

אבי היקר אורי דיין זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

עדי קרן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

אמנון מקייטן

בהצלחה

הקדשה:

יונה בת אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מוטי תותיה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

1

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

שושי וגבי הבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

נילי חממי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

שני מילשטיין

באהבה גדולה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אליעזר מטרי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יהודית מדמון

הקדשה:

לעילוי נשמת הוריי היקרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אורנית מלחי

בהצלחה!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אפרת בדיחי

עלו והצליחו יקרים!

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

טליה צעירי

שם שגריר:

bottom of page