top of page

חוסיסי דהביה

חיפוש שגריר/ה:

חוסיסי דהביה

כולנו שונים כולנו שווים

שם הקמפיין:

3000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים, תודה רבה לכל התורמים והשגרירים המרגשים שהצליחו לרגש ולסייע לחניכי העמותה

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

אנגאם חוסייסי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

אמן שתדעו ימים יפים של שמחה ואושר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאנושות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאנושות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רמי מקלדה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

60

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

מכל ה❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

נ ח

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאנושות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

חוסיסי דהביה

שם שגריר:

bottom of page