top of page

אריה פישלר

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אריה פישלר

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

50

סכום תרומה (₪) 

רועי סיטבון

מטרה נעלה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

נורית ועמיר לונדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

רועי צברי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

רם גל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רות אליהו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ליאור רביד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יעל ברוכים

בהצלחה ❤️

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

tamar koenig

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

עמית בציר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דן פורת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

גל לבונאי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

55

סכום תרומה (₪) 

רן הרצברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אייל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

גיא כנען

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רוית גולן בן זאב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

75

סכום תרומה (₪) 

מור גלברט

באהבה ובהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

תאודור פישלר

הקדשה:

הוריי אדויגה ופרידהרד פישלר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

דן פורת

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עידו פלג

בהצלחה

הקדשה:

מה זה השטות הזאת???

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אריה פישלר

שם שגריר:

bottom of page