top of page

מלי סודרי

חיפוש שגריר/ה:

מלי סודרי

צעד קדימה לעתיד

שם הקמפיין:

5000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - וואוו, איזה קמפיין מרגש עבור הילדים והבוגרים של צעד קדימה - תודה ענקית לכל השגרירים ולכל התורמים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

5000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

200

סכום תרומה (₪) 

שלום גינזבורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אריה ברטוב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שושי בן דוד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

שושי גינזבורג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אלבה פתרונות טכנולוגיים מתקדמיים בעמ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דוד אשכנזי

לרפואת אפרת בת סופי

הקדשה:

לענ יעקב בן רינה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

260

סכום תרומה (₪) 

רני אוחנה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

חיים ס

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

יצחק דינגור

הקדשה:

שלום דינגור

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אבנר אליהו

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הצלחת עם ישראל

הקדשה:

נשמות כל אלו שנפלו במערכות ישראל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ערן שנער

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אליס מימרן

הקדשה:

שלמה ורחל כהן

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

540

סכום תרומה (₪) 

שי שרגל

הקדשה:

אסתר למפל שרגל זצ״ל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עמית שוחט

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רונן בצלאל

לזכות עם ישראל להצלחה בכל . משיח now.

הקדשה:

הרב אברהם משה ששונקין . הרבנית שמחה ידגר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

מלי סודרי

שם שגריר:

bottom of page