top of page

גלעד ישראלי

חיפוש שגריר/ה:

גלעד ישראלי

מנגישים ומשפצים את הבית הצפוני

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים והבית הצפוני שופץ והונגש - איזה קמפיין מרגש!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

1,500

סכום תרומה (₪) 

אביב אבירם

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יגאל וסיגל ישראלי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

איריס קריתי מויאל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

דלית זיידר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

רפי טל

הקדשה:

מרים בת רחל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

גלעד ישראלי

הקדשה:

אבא שלי האהוב

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מרים ישראלי

בהצלחה פרוייקט החשוב

הקדשה:

מיריק ישראלי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

מאיה קלמן הלוי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

150

סכום תרומה (₪) 

צפריר דותן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

גלעד ישראלי

שם שגריר:

bottom of page