top of page

ירון סהראי

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

ירון סהראי

הופכים חלום למציאות

שם הקמפיין:

30000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

30000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

60

סכום תרומה (₪) 

שליו חוסיד

באהבה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

תמיר גלבוע

בהצלחה ירון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

250

סכום תרומה (₪) 

אסף כהן הילה דולגין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

אתי ביטום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אמיר לוי

בהצלחה

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

שבתאי מזרחי

עלה והצלח

הקדשה:

רחל מזרחי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

מאירף דהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רחל יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

רפאל דויד

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

1,800

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

מושית דיין

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

1,000

סכום תרומה (₪) 

ירון סהראי

לכל חברי עמותת אקדם תודה על מי שאתם עבור הילדים של כולנו .

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

משפחה שאוהבת מאוד

תבורך על העשייה משפחת אברהם, כהן, שרון ואשר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

770

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

עדי ינקלביץ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

עדי רז

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

מאיה ישעיהו

תדה על הזכות מקווה שבעתיד אצליח לתת יותר

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

ציקי פלדמן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

יצחק שלום

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ציון יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

פינחס כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

ברק שטרוזברג

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

עופר שמש

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

1,500

סכום תרומה (₪) 

גיא אלון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

300

סכום תרומה (₪) 

אלירן יצחק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

ירון סהראי

שם שגריר:

bottom of page